Кафедра безпеки життєдіяльності

Навчально-методична робота

Кафедра безпеки життєдіяльності забезпечує підготовку студентів університету денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Співробітниками кафедри викладаються такі дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи промислового будівництва та санітарної техніки», «Громадське будівництво», надаються консультації з дипломного проектування. Співробітники кафедри беруть участь у засіданнях Державної екзаменаційної комісії НУХТ із захисту дипломів.

Детальніше...

Кафедра була створена у 1965 році на базі навчальних курсів «Основи техніки та протипожежної техніки» та «Основи будівельної справи та санітарної техніки», які викладалися на кафедрі спецобладнання.

Детальніше...

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Цивільна оборона», надає консультації з дипломного проектування. Співробітники кафедри беруть участь у засіданнях Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломів НУХТ.

Детальніше...