На початку захистів, здобувачів із цією знаменною подією привітала завідувачка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, д.т.н. Олександра Нєміріч.

Очолив екзаменаційну комісію відомий фахівець у галузі дієтичного та оздоровчого харчування, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії спеціальних харчових продуктів Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва» Академії медичних наук України Віталій Корзун.

На розсуд членів екзаменаційної комісії магістранти представили проекти різних типів закладів ресторанного господарства: ресторанів першого класу, молодіжних кафе, кафе-кондитерських, спеціалізованих кафе, кафе загальних типів із впровадженням інноваційної кулінарної продукції широкого асортименту.

Результати досліджень, представлені здобувачами, були опубліковані у фахових статтях України та закордонних виданнях, висвітлені в збірниках матеріалів наукових конференцій в Україні та за її межами.

Розроблена магістрантами кулінарна продукція із використанням інноваційної сировини була впроваджена у виробництво закладів ресторанного господарства та на дані технічні рішення були отримані патенти України на винахід і корисну модель.

Екзаменаційна комісія відзначила високий рівень підготовки здобувачів та за підсумками захистів усі отримали позитивні оцінки.

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції вітає своїх магістрів - висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців сфери гостинності!

Попереду – науково-творчі захисти здобувачів освітнього ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технології в ресторанному господарстві» заочної форми навчання, міжкафедральних комплексних магістерських робіт і здобувачів освітнього ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технології аюрведичних харчових продуктів».