Екзаменаційну комісію очолила д.е.н., доцент, професор кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету Наталія Роскладка. До складу комісії також увійшли: в. о. завідувача кафедри туристичного та готельного бізнесу, д.е.н, професор Ірина Антоненко, д.г.н., професор Геннадій Балабанов, к.ф-м.н., доцент Тетяна Примак.

Усі дні захистів стали хвилюючими як для 29 випускників, так і для викладачів – керівників кваліфікаційних робіт. Та всі магістри виправдали сподівання, оскільки роботи були виконані на актуальну тематику розвитку внутрішнього та міжнародного туризму в Україні, на високому науковому рівні, із застосуванням сучасного інструментарію економічних і географічних досліджень.

За результатами захисту дипломних магістерських робіт семеро випускників–магістрів – Сузанна Касторська, Дар’я Осітнянко, Яна Разумей, Катерина Романова, Віта Харенко, Юлія Грудецька та Наталія Зубковська рекомендовані для отримання диплому з відзнакою.

Вітаємо здобувачів із успішним захистом!