Екзаменаційну комісію очолила в.о. завідувача кафедри, д.е.н, професор Ірина Антоненко. До складу комісії також увійшли: д.г.н. Геннадій Балабанов, к.ф-м.н. Тетяна Примак, к.г.н. Олена Харченко.

Здобувачами були представлені 24 дипломні дослідження з актуальних проблем діяльності підприємств туристичної та готельної галузі. Варто відзначити високий рівень підготовки студентів, сучасний інноваційний підхід до розроблення туристичних продуктів, впровадження ІКТ, здатність аргументувати свої ідеї та пропозиції. Втілені у роботах рекомендації щодо удосконалення діяльності підприємств сфери туризму свідчать про уміння професійно та, водночас, креативно вирішувати різноманітні проблеми функціонування суб’єктів туристичного ринку.

Відзначивши високий рівень підготовки здобувачів і виконання ними дипломних робіт, Екзаменаційна комісія прийняла рішення усім випускникам присвоїти освітній ступінь «Бакалавр».

Вітаємо здобувачів із успішним захистом дипломних робіт!