На кафедрі готельно-ресторанної справи завершилися захисти дипломних магістерських робіт і проектів здобувачів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-професійна програма «Готельна і ресторанна справа», заочної форми навчання.

Під час 4 засідань екзаменаційної комісії було заслухано 28 робіт і проектів здобувачів другого рівня вищої освіти.

Екзаменаційна комісії зі спеціальності працювала у складі: голова, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства КНТЕУ Валентина Іванівна Кочерга; секретар, доцент кафедри Оксана Миколаївна Кирпіченкова; члени комісії: доценти Лариса Олександрівна Шаран і Тетяна Андріївна Нікітіна.

Здобувачі обґрунтовували різні концепції готельних підприємств – туристичний готель, СПА-готель, сімейний готель, курортний готель, екскурсійний готель, оздоровчий готель, бізнес-готель, конгрес-готель, клуб-готель – з впровадженням систем віртуальної реальності, програми збереження довкілля, біоміметичної системи енергопостачання, інтерактивних технологій, гастрономічних новацій, інноваційних систем відео конференцій, новітніх типів вітрової електрогенерації, а також розглянули можливість проектування у своїх закладах конференц-залу доповненої реальності, арт-студії для проведення майстер-класів з приготування кави і навіть обсерваторії та планетарію.

Магістранти під час захисту дипломних проектів продемонстрували високий рівень набутих загально-професійних і спеціалізовано-професійних компетентностей. Екзаменаційна комісія підтвердила відповідність професійної та практичної підготовки здобувачів вимогам другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Рішенням комісії здобувачам, які вже успішно працевлаштовані у кращих готельно-ресторанних комплексах, було присуджено освітню кваліфікацію магістра з готельно-ресторанної справи.

Вітаємо наших випускників і бажаємо їм особистісного, творчого, професійного розвитку! Чекаємо на урочистій церемонії вручення дипломів 26 лютого о 12:00 в актовій залі університету!