На кафедрі готельно-ресторанної справи відбулося відкрите лекційне заняття професора Тетяни Анатоліївни Сильчук з навчальної дисципліни  «Інноваційні ресторанні технології» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти.

Темою заняття були наукові принципи створення харчових продуктів спеціального призначення, лікувально-профілактичне та дієтичне харчування. На занятті були присутні доценти, старші викладачі й асистенти кафедри, заступники декана факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу і декан факультету, в.о. завідувача кафедри готельно-ресторанної справи Віктор Федорович Доценко.

Лектор обговорила зі здобувачами етапи розвитку харчування людства, класифікацію продуктів спеціального призначення, інноваційні ресторанні технології продукції спеціального призначення, лікувально-профілактичне харчування, основні принципи організації дієтичного харчування. Для розкриття теми та набуття студентами теоретичних знань викладач використала мультимедійну презентацію, наповнену ілюстративним матеріалом (технологічні схеми, таблиці, фото функціональних інгредієнтів і ресторанної продукції) і роздатковий матеріал, а також підтримувала постійний контакт з аудиторію і надавала практичні рекомендації з внесення функціональних інгредієнтів у харчові матриці продукції ресторанного господарства.

Викладачі кафедри, які були присутні на відкритому лекційному занятті, оцінили високу професійна компетентність, науково-методичний рівень професора Тетяни Анатоліївни Сильчук. Мета лекційного заняття, набуття теоретичних знань для наукового обґрунтування і практичних навиків з впровадження інноваційних технологій сучасної ресторанної продукції у закладах харчування, була досягнута.