Menu

29 квітня 2021 р. асистент кафедри готельно-ресторанної справи Юлія Анатоліївна Мирошник представила на розгляд спеціалізованої вченої ради Д 26.058.07 дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів з нетрадиційною рослинною сировиною». Науковий керівник – д-р. техн. наук, професор, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Федорович Доценко.

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями засідання спеціалізованої вченої ради відбулось з використанням засобів віодеозв’язку в форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom під головуванням д.т.н., професора, Анатолія Івановича Соколенка.

Офіційними опонентами виступили д-р. техн. наук, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету Михайло Федорович Кравченко; канд. техн. наук, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій Алла Дмитрівна Салавеліс.

Юлія Анатоліївна представила результати наукових досліджень з обґрунтування та удосконалення технології борошняних кондитерських виробів з порошками горобини, калини та обліпихи. За результатами досліджень, викладеними у дисертаційній роботі, опубліковані статті у фахових виданнях України, зокрема, які входять до наукометричних баз Scopus i Web of Science, а також у виданнях країн Європейського Союзу, тези доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій, одержані патенти України на винахід і на корисну модель.

За результатами таємного голосування Юлії Анатоліївні Мирошник одноголосно був присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук  за спеціальністю 05.18.16 «Технологія харчової продукції». Здобувач подякувала своєму керівнику і колегам за підтримку, а членам спеціалізованої вченої ради – за висловлені зауваження і побажання.

Кафедра готельно-ресторанної справи щиро вітає колегу Юлію Анатоліївну Мирошник з успішним захистом кандидатської дисертації та бажає успіхів і подальших наукових звершень!