Кафедра іноземних мов професійного спрямування у травні 2014 року опублыкувала статтю «Національний університет харчових технологій: пріоритети та перспективи розвитку на сучасному етапі» (автори: доц. Смірнова Є. С., доц. Окопна Я. В., ст. викл. Довгун І. М.) у фаховому журналі «Науковий часопис» Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова серії № 16 «Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики». Ця стаття нещодавно вийшла друком у рамках святкування 130-ої річниці НУХТ.