На кафедрі іноземних мов професійного спрямування побачила світ перша апробація докторського дисертаційного дослідження к. пед. н., доцента Окопної Я. В. за темою: «Соціолінгвістичні засади формування професійно орієнтованої компетентності у майбутніх туристичних менеджерів німецькою мовою як другою іноземною».

У науковій розвідці розглянуто теоретичні передумови професійно орієнтованого навчання другою іноземною мовою майбутніх туристичних менеджерів (німецькою мовою після англійської): визначено поняття професійно орієнтованого навчання німецького мовлення майбутніх фахівців туристичної сфери; розкрито мету та конкретизовано його зміст; проаналізовано та визначено соціолінгвістичні особливості німецького мовлення та виділено психологічні та дидактико-методичні передумови навчання. Із вищезгаданою роботою к. пед. н., доц. Окопної Я. В. можна ознайомитись на сайті електронного репозитарію НУХТ за наступним посиланням: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14545