У червні 2014 року побачила світ монографія «Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень. Колектив авторів складається з молодих науковців-методистів викладання іноземних мов з усієї України. Одним з співавторів цієї наукової розвідки є к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Окопна Я. В. Основна мета монографії – ознайомити читача з моделями особистісно-діяльнісного розвитку студентів лінгвістичних і нелінгвістичних спеціальностей майбутніх учителів і викладачів іноземних мов, перекладачів, логістів, лікарів і менеджерів туризму в процесі формування різних видів професійно орієнтованої іншомовної комунікативної, а також методичної компетентності. Адресується викладачам іноземних мов лінгвістичних і нелінгвістичних ВНЗ, фахівцям з методики навчання іноземних мов, молодим науковцям.   

З розділом співавтора Окопної Я. В. можна ознайомитись на сайті електронного репозитарію НУХТ за наступним посиланням: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14552