13 березня 2018 року на кафедрі безпеки життєдіяльності відбулося відкрите лекційне заняття з дисципліни «Основи охорони праці», яке провела старший викладач Аліна Сірик для студентів четвертого курсу напряму підготовки «Хімічна технологія» факультету біотехнології та екологічного контролю. На лекції були присутні в.о. завідувача кафедри Наталія Володченкова, викладачі кафедри та фахівець Навчально-методичного управління університету Алла Оскілко.

Згідно з робочою програмою навчальної дисципліни, тема лекційного заняття «Правові та організаційні основи охорони праці» була представлена у доступному і цікавому форматі, оскільки супроводжувалася демонстраційним матеріалом мультимедійної презентації та подана у вигляді блок-схем, діаграм, графіків, таблиць, що значно полегшувало сприйняття та усвідомлення аудиторією.

На  лекції  були розкриті питання обов’язків роботодавців і працівників щодо вимог нормативних актів з охорони праці; охорона праці певних категорій працівників; відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці.

Лектором використано елементи, спрямовані на формування у студентів системних знань з охорони праці шляхом корекції наявних у них фрагментарних знань, одержаних під час вивчення нормативних дисциплін у НУХТ.