​20 березня 2018 року відбулася відкрита лекція «Аналіз фінансового стану підприємств туризму» к.е.н., доцента кафедри туристичного та готельного бізнесу Наталії Погуди з дисципліни «Економіка підприємства (Аналіз діяльності підприємств туризму)» для студентів 4 курсу напряму підготовки «Туризм».

Основними питаннями, розглянутими під час лекції, були:  експрес-аналіз фінансового стану туристичних підприємств, комплексна оцінка фінансового стану на основі показників звітності, поглиблений аналіз як завершальний етап оцінювання фінансового стану та практика використання сучасних закордонних показників для якісного оцінювання результатів роботи туристичних підприємств.

Під час заняття відбувалося вільне спілкування викладача з аудиторією, студенти активно брали участь у відкритій дискусії, пропонуючи власні підходи до порушених лектором запитань. Невимушена атмосфера та широкий арсенал наочного відеоматеріалу, активність студентів і досвід викладача забезпечили високу якість, як сприйняття матеріалу, так і відкритого заняття.