На кафедрі іноземних мов професійного спрямування відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни «Англійська мова», яке провела старший викладач кафедри Богдана Кукса для студентів першого курсу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа». На занятті були присутні в.о. завідувача кафедри Олена Галинська та викладачі кафедри.

Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, тема практичного заняття – «Business Facilities». Викладач застосовувала парні, індивідуальні та групові форми роботи, які сприяли розвитку мовленнєвих умінь і навичок по темі. На занятті вдало була використана мультимедійна презентація, що значно полегшувало сприймання матеріалу студентами та мотивувало їх. Доречно були використані рольові ігри, спрямовані на приведення у дію механізмів мотивації, а відповідно й на підвищення ефективності навчання іншомовного спілкування.  Основна мета заняття викладачем була досягнута.