Викладачі кафедр іноземних мов професійного спрямування і ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Віра Мірочник, Людмила Власенко, Оксана Кияшко на чолі з виконуючим обов’язки завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування Оленою Галинською видали навчальний посібник «Business English».

Навчальний посібник призначений для студентів освітнього ступеня «магістр» технічних та технологічних спеціальностей. Метою посібника є сприяння розвитку у студентів професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції – здатності і готовності реалізувати одержані знання, як у повсякденних, ділових, так і у фахових ситуаціях, удосконалювати вміння та навички презентації матеріалу з певної теми, а також сформувати навички самостійної роботи з іншомовними джерелами.

Добір навчального матеріалу націлений на паралельний взаємопов’язаний розвиток у студентів навичок і вмінь в основних видах усної та писемної мовленнєвої діяльності. Предметні сфери, ситуації та типи текстів конкретизовані відповідно до пов’язаних із роботою професійних потреб. Перевага надана тим навчальним потребам, що найбільше забезпечують адекватну мовленнєву поведінку студентів у їх майбутній професійній діяльності.