5 квітня 2018 р відповідно до плану змістового модулю асистентом кафедри готельно-ресторанної справи Ольгою Пушкою було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» у групі ГС-2-6 на тему «Визначення кількості відходів, маси нетто та порцій страв, приготовлених з овочів, плодів і грибів».

На занятті були присутні: заступник декана з навчальної роботи Наталія Бондар, представник навчально-методичного відділу Алла Оскілко, доценти, старші викладачі та асистенти кафедри.

Практичне заняття було представлено у доступному та цікавому форматі, з використанням мультимедійного матеріалу. Студенти опанували методику розрахунку кількості відходів, виходу напівфабрикатів, готової продукції при обробці овочів, плодів, грибів залежно від сезону, навчились вирішувати виробничі ситуації закладів ресторанного господарства.

Присутні викладачі відзначили, що заняття відбулося на високому методичному рівні, студенти прийшли на нього вчасно, мали достатній рівень теоретичної підготовки і отримали додаткові знання, вміння і навички.

Враховуючи, що дане заняття проводилось із метою підготовки до переобрання Ольги Пушки на посаді асистента, його ґрунтовне оцінювання буде здійснено на найближчому засіданні кафедри із формуванням відповідного висновку для Навчально-методичного управління університету.