На кафедрі готельно-ресторанної справи відбулося відкрите лекційне заняття з дисципліни «Кейтеринг», яке провела старший викладач Лариса Литвинець для магістрів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізації «Готельна і ресторанна справа».

Згідно з робочою програмою навчальної дисципліни, тема лекційного заняття «Повносервісне кейтерингове обслуговування» була представлена у доступному та цікавому форматі. Під час лекції були висвітлені питання щодо підготовки розробки плану проведення обслуговування, організації та підготовки приміщення до обслуговування.

Лекція супроводжувалась презентацією, оформлена схемами, таблицями, діаграмами, фотографіями. Заняття досягло своєї мети, був зв'язок зі студентами з обговоренням матеріалу, що викладався на попередніх лекціях.

Доброзичливість викладача, теплий зв'язок із аудиторією, педагогічний такт створювали сприятливу, невимушену атмосферу в аудиторії.