На кафедрі готельно-ресторанної справи відбувся Комплексний державний іспит зі спеціальності для студентів 4 курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

Перед початком важливого іспиту студентів привітали декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Федорович Доценко, який і очолив роботу Екзаменаційної комісії, заступники декана з навчальної роботи Наталія Петрівна Бондар і Віта Валентинівна Цирульнікова, заступник декана по роботі зі студентами Олена Михайлівна Тищенко.

Якість комплексного завдання з таких фахових дисциплін, як «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Устаткування об’єктів готельно-ресторанного господарства», оцінювала комісія у складі доцентів кафедри готельно-ресторанної справи Оксани Володимирівни Арпуль, Олени Броніславівни Шидловської і Андрія Володимировича Гавриша. Секретарем, який підтримував і допомагав студентам, був асистент Олександр Віталійович Лисий. Впродовж трьох годин, які надавались для написання комплексного кваліфікаційного завдання, студенти продемонстрували вміння застосовувати набуті теоретичні знання і навички для вирішення практичних фахових задач.

Вітаємо наших студентів з присудженням освітнього ступеня бакалавра з готельно-ресторанної справи! Бажаємо їм успіху на вступних іспитах для здобуття освітнього ступеню магістра!