Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, д.е.н., доцент Дарія Басюк взяла участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика», яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті.

Під час пленарного засідання наш науковець представила доповідь «Управління корпоративною соціальною відповідальністю на підприємствах гостинності» та нові проекти, над якими активно працює колектив кафедри.

У рамках роботи конференції також відбулося засідання Мережі знань Національної туристичної організації, де обговорювалося Положення «Про Мережу знань НТОУ», системи роботи МЗ і розподіл між учасниками тем для розроблення програм підготовки та перепідготовки кадрів у сфері туризму, індустрії гостинності та дотичних галузей.